Пресметај Трошоци

Адреса *


Општина


Старост на зградата


Број на станови *


Број на катови


Лифт*: Да Не

Површина на станови во м2


Вкупна површ. на деловен простор во м2


Месечен трошок за заедничка струја *


Месечен трошок за одржување хигиена *


Месечен трошок за одржување на лифт *


     Вашиот трошок изнесува: мкд + резервен фонд