higiena

  • Обезбедуваме услуги за одржување на хигиена со сертифицирани средства и препарати;
  • Чистење на заедничките делови од станбената зграда ( 2 пати неделно и дополнително по потреба и меѓусебен договор)
  • Одржување хигиена на гаражи, заеднички паркинг простори, подруми.
  • Дезинскеција и дератизација ( најмалку 2 пати годишно )
  • Проверка и чистење на олуците за одвод на дождовните води
  • Одржување на околината на зградата по договор
  • Машинско чистење на гаражи,влезови од станбени или пак деловни згради,канцеларии,хали,окна од лифт итн...
  • Хортикултура
  • Хигиена на канцеларии

Сподели на :

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Побарај Понуда