tehnicko odrzuvanje

Ние се грижиме за целосно функционирање на Вашиот објект во делот на:

 • Водовод, ( поправки на секаков вид водоводна и одводна инсталација ) како и и промена на вентили и одзатнување на канализација и вертикали од кујна.
 • Молерофарбарски услуги ( кречење, фарбање, боење...)
 • Услуги од електриката (поправки од помал и поголем обем)
 • Редовен месечен сервис и одржување на лифтови, набавка и/или монтажа на нови современи лифтови согласно потребите на сопствениците на посебни делови
 • Поправки, санација и изведба на секаков вид коси и рамни кровови
 • Браварски работи ( монтажа на шарки, брави, нивелирање на влезна врата... )
 • Поправка и инсталација на домофони , видеофони , контрола на пристап - шифрарници на вл.врата со докажан квалитет
 • Инсталација на аларми и видео надзор
 • Противпожарна заштита на заедничките простории од станбената зграда
 • Парно греење ( одржување на системи за парно грееење,отстранување на дефекти во станови и чистење на радијатори по потреба)
 • Поправки, санација и изведба на секаков вид коси и рамни кровови и изработка или санација на олуци
 • Хортикултурно одржување на дворови од згради или пак станбени комплекси
 • Браварски работи ( монтажа на шарки, брави, нивелирање на влезна врата... ) додади и цилиндри,електрични брави,буткачи за вл.врати,пакнување на стакло итн...
 • Оџачарски услуги ( чистење на секаков вид на оџаци )
 • Одржување и чистење на стаклени фасади со користење на алпинистичка опрема и монтажа на светилки на непристапен или тешкодостапен терен
 • Промена на стакло
 • Лепење плочки,малтерисување,ѕидање
 • Поставување на пвц или алуминиумски влезни врати и прозорци

Сподели на :

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Побарај Понуда