• Уредна и точна евиденција на уплатите на сопствениците на посебните делови на станбената зграда
  • Изготвување на месечни книговодствени пресметки
  • Редовна дистрибуција на уплатници
  • Благовремена достава на предупредувања-опомени за плаќање
  • Навремено доставување на опомени пред тужба како и иницирање, водење и завршување на постапка за наплата на долг против сопствениците на посебни делови кои нередовно или воопшто не вршат уплата во фондовите на зградата
  • Писмена коресподенција, дописи, комуникација со сите државни институции со цел заштита на интересите на станбената зграда и сопствениците на посебните делови – станарите
  • Наплата на заостанати долгови кон Заедница на станари

Сподели на :

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn